VFF i kondaktem program blong priperem Unda 17 squad

Publié le par Aristide Meltecoin

Fiji bae i hostem kwalifying raon kompetisen blong Unda 17 FIFA Wol Cup blong Oceania rejen,  long manis March 2009 long Fiji. Evri memba kaontri blong OFC oli stap pripea naoia blong tekem pat long bigfala tunamen ia.  Long Vanuatu, VFF i putumaot long manis ia ol football program long evri provins, hemia blong traem faenem ol best pleia blong Vanuatu we bae oli stap insaed long Squad. VFF i ripotem se long Tanna, i kat wan pri seleksen i bin setap finis mo ol staff blong VFF bae oli stap long Lamenu Stadium long Fraedei wik ia blong ofisietem wan kompetisen. Kompetisen ia i blong allawem pri seleksen ia i tekem pat long hem mo ol best wan bae oli save travel i kam long Port Vila blong stap insaed long Unda 17 Squad (born in 92-93). Afta long hemia, semak program bae i kohed long Port Vila long Satedei wik ia blong tekemaot ol yangfala we oli kat gudfala football talent blong go insaed long Squad. Program blong Satedei bae i stat long 8 klok long morning long Antoine Rossi field.
VFF i askem ol best pleia blong olklab blong oli mass tap long Amical field long Satedei namba 16 Okis blong tekem pat long kompetisen we VFF bae i ranem. VFF i askem tu long ol pleia we oli selektem olketa long last yia long Luganville long taem blong TVL kompetisen blong olketa tu oli kam long kompetisen blong Satedei ia. Long olketa pleia ia i kat,  Nemani Rogara, Willy Jimmy, Johnny Tasso, Yvon Wilson, Roy Michel Roger, Junior Vava, Lele Hinge, Jacky Samuel, Simeone Steven, Namuli Fabien, Brian Kaltak, Alphonse Alick, Tom Iwai, Samuel Natou mo Simo Joseph. VFF i talem se ol pleia bae oli kam kompit bakeken wetem ol best pleia long Port Vila mo olketa blong ol klab blong oli faenem ol best pleia blong stap long Squad.
I kat fulap pleia we VFF i notisim olketa long Port Vila mo wok bae i kohed long 2 wiks holidei ia blong lukaotem ol top wan. Nara program we VFF i wok long hem tu, hemi Skul program we bae i plei semak rol blong lukaotem ol top pleia blong Unda 17. Bakeken long manis Decemba i kat tunamen blong TVL we i tekem tuketa ol Unda 17 blong evri provins bae oli kam tuketa long Malekula blong tekem pat long hem. VFF bae i makem okesen blong faenem ol best pleia we bae oli kam joenem squad. Afta long hemia, ol staff blong VFF bae oli go raon long Torba, Penama, Sanma mo Luganville blong kondaktem semak program wetem semak objektij.
Program blong VFF bae i kasem fulap yangfala we oli kat gudfala football skill mo i kat bigfala hope tu se squad ia bae i strong blong Vanuatu i save konfiden long hem. Squad ia tu ino semak olsem ol past squad we i tekem nomo ol yangfala blong Port Vila, mo hemia hemi tekem evri pleia blong Vanuatu. VFF i komitim hem strong naoia blong mekem se football long Vanuatu igo long semi professional.

Publié dans Youth programme

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article